• Sort Blog:
  • All
  • Cảm Hứng & Khám Phá
  • Kiến Thức & Hướng Dẫn
  • Nhật Ký NOTH
  • Tinh Thần Thiên Nhiên
  • Trải Nghiệm
  • Từ Điển Cây

“Sống ở Đà Lạt”

Tôi có dịp được đến thăm Đà Lạt lần thứ 3 trong đời, và mỗi lần lại có một cảm nhận khác nhau không lần nào giống lần nào, nhưng cả 3 lần đó tôi đều có cùng một mong muốn đó là “sẽ quay lại”.

READ MORE

Cây nội thất (indoor plant) là cây gì?

Cây nội thất hay nói đầy đủ hơn là “Cây trồng trong nhà” (indoor plant, house plant) là cách gọi chung chỉ một số loại cây cảnh có thể thích nghi với điều kiện sống trong nhà, ít ánh nắng.READ MORE