Lịch sử Terrarium (Wardian case) – Terrarium là gì?

Terrarium, hay nói một cách dễ hiểu nhất là “trồng cây trong bình thuỷ tinh” đã và đang được biết đến tại Việt Nam và phát triển trong nhiều năm gần đây. Chúng ta biết đến Terrarium qua những lời kể của bạn bè, qua những bài báo hay nhìn thấy các shop cây cảnh đang bầy bán những sản phẩm này…READ MORE

0