Vì sao gọi là “Mẹ Thiên Nhiên”?

Nếu nhắc đến sự cao cả của những người mẹ, hãy nghĩ tới sự thiêng liêng của Mẹ Thiên Nhiên. Thiên Nhiên sinh ra và nuôi sống muôn loài, cung cấp thức ăn, nơi ở, những tài nguyên vô giá, dậy cho ta những bài học

Thông điệp từ mẹ thiên nhiên

Vài người gọi tôi là thiên nhiên, một số khác gọi tôi là "Mẹ Thiên Nhiên". Tôi đã có mặt ở đây hơn 4,5 tỉ năm, tức là già hơn bạn 22,500 lần, tôi chẳng cần đến con người nhưng con người cần đến tôi,

0