NOTH Garden 2-22-2

Bài viết này tổng hợp tất cả sản phẩm cây và chậu đang có tại Noth Garden thứ 2 ngày 22 tháng 2 năm 2016.  Là đợt cây đầu năm nên chúng mình đã kỹ lưỡng chọn lọc ra những cây đẹp nhất với số lượng cực nhiều để phục vụ các bạn.

Tổng quan đợt cây lần này có:

Sen đá: bông hồng trắng, tứ phương, cẩm thạch, viền tím, nhung đen, nhung viền đỏ, sen thơm, sen tim và các loại sen mini đủ màu sắc…

Xương rồng: Tai thỏ hơn 30 cây đủ 2 tai, xương rồng núi, xương rồng sinh nhật…

Cây nội thất: Tùng thơm, lưỡi hổ mini, lá may mắn, thường xuân, rêu tiên, cau tiểu trâm…

noth-garden-blog-2-22-2-cylinder-pots noth-garden-blog-2-22-2-sand-cup noth-garden-blog-2-22-2-clay-cup noth-garden-blog-2-22-2-copa-pots noth-garden-blog-2-22-2-koni-bowl noth-garden-blog-2-22-2-koni-cup-mini noth-garden-blog-2-22-2-cupo-jado1 noth-garden-blog-2-22-2-copa-pots-2 noth-garden-blog-2-22-2-asa-pots noth-garden-blog-2-22-2-porra-cotta-pots-1 noth-garden-blog-2-22-2-terra-cotta-pots

Thông tin mua hàng:

Địa chỉ: Hà Nội, Nguyễn Lương Bằng, Ngõ 85 (cạnh số nhà 139), Rẽ phải 2 lần, Số nhà 4.
Điện thoại: 0166 9944994 – 0122 3371334
Facebook: NOTH Garden
Instagram: @noth.garden

Tags:

Post a Comment