Bình tưới chuyên dụng cho Sen Đá & Xương Rồng

24,000 

Category:

Việc tưới cho Sen Đá, Xương Rồng hay các loại cây mọng nước sẽ không còn trở nên khó khăn.

 

Với bình tưới chuyên dụng, bạn sẽ chẳng con lo lỡ tay tưới làm đọng nước trên lá của Sen Đá, gây thối lá nữa. Do có vòi dài giúp bơm nước từ bình vào thẳng phần đất dưới gốc cây làm ẩm đất. Từ đó việc chăm sóc cây của bạn sẽ trở nên vô dùng dễ dàng.

Thể tích

,

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bình tưới chuyên dụng cho Sen Đá & Xương Rồng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *