Thông điệp từ mẹ thiên nhiên

Vài người gọi tôi là thiên nhiên, một số khác gọi tôi là “Mẹ Thiên Nhiên”. Tôi đã có mặt ở đây hơn 4,5 tỉ năm, tức là già hơn bạn 22,500 lần, tôi chẳng cần đến con người nhưng con người cần đến tôi, chính xác là tương lai của bạn phụ thuộc vào tôi.

Khi tôi lớn lên, bạn cũng lớn lên – khi tôi chao đảo, bạn cũng chao đảo, hoặc còn tệ hơn. Nhưng tôi ở đây là để trường tồn, tôi đã nuôi dưỡng muôn loài nhiều hơn bạn và tôi cũng bỏ đói muôn loài nhiều hơn bạn. Những đại dương của tôi, những mảnh đất của tôi, những dòng chảy của tôi, những cánh rừng của tôi, tất cả có thể đồng hành cùng bạn hoặc là rời bỏ bạn. Cách mà bạn chọn để sống mỗi ngày dù là tôn trọng hay không tôn trọng tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả. Bằng cách này hay cách khác, hành động của bạn sẽ quyết định số phận của bạn chứ không phải tôi.

Tôi là thiên nhiên, tôi sẽ không dừng lại, tôi sẵn sàng để tiến hoá, còn bạn?

Tự nhiên không cần con người. Con người mới cần tự nhiên.

 

Nguồn: Conservation International (CI)